Výkonnost podniku v kontextu spokojenosti zákazníka, zpětných toků, kvality, inovací a znalostí

Logo poskytovatele
Autoři

KLAPALOVÁ Alena SUCHÁNEK Petr ŠKAPA Radoslav

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Předmětem publikace je výzkum spokojenosti zákazníka a jejich souvislostí s výkonností podniků, kvalitou (produktu i řízení podniku), inovacemi a znalostmi. Hlavním cílem publikace je analýza vzájemných vztahů výše uvedených faktorů včetně jejich systemizace a to na základě empirických zjištění v podnicích napříč odvětvími v ČR. V literatuře se lze setkat s parciální analýzou těchto faktorů, přičemž komplexní analýza zatím chybí. To je způsobeno tím, že je tato problematika velmi obsáhlá, zahrnující zpětné vazby mezi uvedenými oblastmi. Standardně je zkoumán vztah spokojenosti zákazníka a kvality produktu nebo spokojenosti zákazníka a výkonnosti podniku, ale v podstatě neexistuje výzkum, který by se zabýval komplexní analýzou. Uvedené faktory však spolu souvisí a pochopení jejich vztahů je klíčové pro efektivní řízení podniku a dosahování požadované výkonnosti. Publikace zachycuje teoretický rozbor těchto vztahů a diskutuje je s výsledky analýzy primárních dat z českých podniků. Smyslem je objasnit, nakolik vazby předpokládané literaturou mají, nebo nemají odraz v českém prostředí a dále, jakým způsobem a jak moc ovlivňují subjektivní a objektivní výkonnost podniků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.