A multivariate cross-national European regression analysis of Ecological Footprint

Název česky Mnohonásobná regresní analýza ekologické stopy z pohledu zemí Evropské unie
Autoři

TÓTHOVÁ Dominika

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2020.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-66
Klíčová slova ecological footprint; regression analysis; consumption
Popis Tato empirická studie zkoumá, které oblasti lidské činnosti ovlivňují degradaci životního prostředí prostřednictvím indikátoru ekologická stopa. Cílem této práce je prozkoumat vlivy vybraných dat statistik ekonomiky a financí, územních dat, populace a sociálního stavu, cestovního ruchu, zemědělství, mezinárodního obchodu, dopravy a životního prostředí a energie na rozdíly v rozptylu ekologické stopy spotřeby na obyvatele. Pomocí několinásobné regresní analýzy byly zkoumány významné prediktory rozptylu ekologické stopy spotřeby na obyvatele. Jako nejlepší pvysvětlující proměnné byly odhadnuty podíl vývozu zboží a služeb na HDP, počet turistů v cestovním ruchu pro osobní účely na obyvatele a procentuální podíl obnovitelné energie na hrubé konečné spotřebě energie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.