Od entropie k dynamické komplexitě: k jednomu pojmovému posunu v infosféře

Publikace nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

ČERNÝ Michal

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ProInflow
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2020-1-4/2100
Klíčová slova infosphere; entropy; pragmatism; phenomenology; corporeality; information; dynamic complexity
Popis Účel – Luciano Floridi navrhuje budovat etiku informace, kterou nahrazuje informační etiku z pohledu analýzy procesů, ke kterým dochází v infosféře. Jeho východiskem je snižování entropie v ní, které identifikuje definitoricky s dobrem a naopak nárůst entropie je pro něj definicí zla. Cílem studie je poukázat na to, že etiku informace je možné stavět nikoli na entropii ale na dynamické komplexitě, kterou ve studii zavádíme. Design/metodologie/přístup – Článek systematicky analyzuje Floridiho východiska v oblasti definice infosféry a entropie a na základě jejich kritické diskuse navrhuje – z fenomenologicko-pragmatistické pozice alternativní řešení přístupu k etice informace. Výsledky – Výsledkem je zavedení pojmu dynamické komplexity jako východiska pro etiku informace. Vychází nejen z kritiky problémů, které se pojí s entropií v infosféře, ale také z důrazu na tělesnost, jako jednoho z pilířů lidského myšlení v pracích Lakoffa a Johnsona. Tyto úvahy pak promítá do praktických implementací, kterým je věnována závěrečná část článku. Originalita/hodnota – Článek nabízí vlastní koncepci etiky informace, které umožňuje komplexnější a lépe aplikovaný přístup, než původní Floridiho východisko v entropii.