Identifikace demografických trendů v příhraničních regionech ČR v kontextu financování místních veřejných služeb

Autoři

MOLAK Maciej

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2019.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-53
Klíčová slova demographic changes; border area; local public services
Popis Cílem tohoto příspěvku je identifikace demografických trendů a hlavních faktorů, které negativně ovlivňují strukturu zasídlení příhraničních regionů ČR v kontextu financování místních veřejných služeb. Jako referenční území bylo pro účely analýzy zvoleno česko-polské pohraničí. V rámci tohoto území byla za období let 2007 – 2017 sestavena statistická data (počet obyvatel, index stáří, migrace atd.). Pro komplexnější pohled na tuto tématiku byla analyzována také demografická data pro polské příhraniční regiony. Výsledná data byla zpracována za použití teorie množin a strukturování dat. V druhé části příspěvku byla provedena analýza modelů financování obecních rozpočtů v ČR a předpokládaných dopadů demografických trendů na veřejné místní rozpočty. Za současného modelu financování obcí v ČR v rámci rozpočtového určení daní mají negativní demografické trendy vliv na poskytované veřejné služby jak po příjmové tak i po nákladové stránce. Jako příklad jsou uvedeny nově vznikající mateřské školky financované v rámci IROP. V rámci výzkumu pro tento příspěvek bylo zjištěno, že demografické trendy mají většinou negativní vliv na strukturu zasídlení v příhraničních regionech, což může mít vliv na financování místních veřejných služeb.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.