Obslužné funkce ve venkovském prostoru

Autoři

ŠILHAN Zdeněk

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.icabr.com/respo/RESPO_2017.pdf
Klíčová slova services; retailing; service functions; rural area; shopping behaviour
Popis Vedle dojížďky za prací a do škol představuje dojížďka obyvatel za obchodem a službami důležitý regionotvorný proces. Obslužné funkce v oblasti maloobchodu a služeb jsou jedním z klíčových faktorů pro stabilitu a společenský status venkova. Pojí se s nimi různé vývojové tendence, které mohou ohrožovat nebo naopak posilovat venkovský prostor. Obslužné funkce jsou oboustranně spojené s vybranými veřejnými politikami na úrovni státu, regionu i obce (zejména dopravní dostupnost a obslužnost, sociální politika, zaměstnanost, populační a migrační politika, podpora podnikání a další). Obslužné funkce ve venkovském prostoru jsou předmětem zkoumání u nás i v zahraničí. Cílem příspěvku je na základě rešerše a analýzy odborných článků poskytnout přehled o výzkumu v dané oblasti. Příspěvek shrnuje identifikované vývojové tendence obslužných funkcí ve venkovském prostoru, nabízená řešení identifikovaných problémů a využití příležitostí a přehled doporučení zefektivnění tvorby veřejných politik ve venkovském prostoru. Příspěvek obsahuje i hlavní teoretické modely nákupního chování a spádovosti maloobchodu a služeb a jejich možnou aplikaci na venkovský prostor. Pro dosažení cíle byla aplikována metoda komparace a analýzy odborných příspěvků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.