Drogová politika a služby : Přijetí expertů se zkušeností jako rovnocenných partnerů

Varování

Publikace nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

ČTVRTEČKOVÁ Markéta GEREGOVÁ Markéta

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální práce - Sociálna práca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=2&ukol=detail&id=106&clanekid=1196
Klíčová slova critical social work; participation; barriers; drug users; experts by experience; sharing power
Přiložené soubory
Popis Článek přináší odpověď na výzkumnou otázku „Jaké jsou bariéry zapojení lidí s drogovou závislostí do tvorby veřejných politik a opatření, která se jich týkají?“ Text vychází z konceptů kritické sociální práce, pracuje s koncepty participace a zapojení, rozdělení moci mezi tvůrci politik, pomáhající pracovníky a uživateli drog a zkoumá bariéry, které brání redistribuci moci a přijetí jejich statutu experta na dané téma. Metoda zkoumání vychází z kvalitativního výzkumu a analyzuje polo-strukturované rozhovory s experty se zkušeností, experty na úrovni služeb a experty na úrovni politiky. Výsledky poukazují na neochotu tvůrců veřejných politik, nevyjímaje pracovníky služeb, ke sdílení moci a expertnosti ve smyslu plnohodnotného zdroje vědění a zkušeností. A shrnují jednotlivé bariéry na stranách všech aktérů daných procesů. V závěru autorky na základě zjištění navrhují konkrétní opatření, která by pomohla tyto bariéry překonávat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.