Vztah sociálního prostředí a inovačního potenciálu regionu

Autoři

WINKLEROVÁ Lucie

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Sting
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://www.sting.cz/sites/default/files/inline-images/acta-sting/acta-sting-1-2018/acta1_2018_web_06.pdf
Klíčová slova innovation; regions; innovation potential; social environment; Czech Republic
Přiložené soubory
Popis Článek se zabývá tím, jaký je vztah mezi sociálním prostředím krajů České republiky a jejich inovačním potenciálem. Cílem článku je zhodnotit významnost nízké úrovně sociálního prostředí jako bariéry pro rozvoj inovačního potenciálu regionu. Byly definovány parametry inovačního potenciálu i sociálního prostředí a zvolené ukazatele byly následně převedeny na souhrnný index pomocí bodové metody. Poté byl prostřednictvím Pearsonova korelačního koeficientu charakterizován vztah mezi inovačním potenciálem a sociálním prostředím. Bylo zjištěno, že mezi oběma proměnnými existuje pouze slabá závislost. Lze tedy konstatovat, že sociální prostředí regionu je pro vývoj jeho inovačního potenciálu pouze málo určující.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.