Informace o projektu
Inovační politika a rozvoj regionálních inovačních systémů (IPORIS)

Kód projektu
MUNI/A/0921/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Mezi hlavní výzkumná témata projektu patří regionální inovační systémy, inovační spolupráce a inovační politika. Projekt vychází z myšlenky, že inovace jsou hybnou silou ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti a že regiony jsou klíčovou dimenzí pro transformaci směrem ke znalostní ekonomice. Mimo analýzu regionálních inovačních systémů bude výzkumná pozornost zaměřena na úlohu a úroveň inovační spolupráce, možnosti inovační politiky přispívat k dosahování vysoké inovační výkonnosti a vhodnost jednotlivých nástrojů inovační politiky. Hlavním výzkumným cílem je tak analyzovat fungování vybraných regionálních inovačních systémů a vytvořit doporučení pro inovační politiku z hlediska posilování silných stránek a eliminace bariér analyzovaných systémů. Projekt navazuje na dosavadní výzkumnou činnost členů řešitelského týmu a chce přispět k rozvoji výzkumu prováděného na Katedře regionální ekonomie a správy ESF MU a ve Výzkumném institutu pro inovace RINSTIN. Z hlediska dosud realizovaných projektů specifického výzkumu navazuje předkládaný projekt především na starší projekty MUNI/A/1031/2016, MUNI/A/0999/2015, MUNI/A/1244/2014, MUNI/A/0783/2013 a MUNI/A/0866/2010.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.