Ekonomika veřejného sektoru

Autoři

SVOBODA František ŠPALKOVÁ Dagmar ŠPAČEK David BAKOŠ Eduard ŠELEŠOVSKÝ Jan ŠPAČKOVÁ Zuzana ŠTARHOVÁ Iveta SOUKOPOVÁ Jana ŠKARABELOVÁ Simona PAVLÍK Marek

Rok publikování 2017
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Předkládaná publikace si klade za cíl poskytnout čtenáři základní orientaci v problematice struktury veřejné správy, jejích funkcí a její ekonomiky. Smyslem učebního textu je nejen popis a vysvětlení současných funkcí státu, jeho organizační struktury a jeho hospodaření, ale také hlubší pochopení toho, jak se stát vyvíjel, jak k současnému stavu dospěl, a co je možné a vhodné měnit. Publikace je členěna do čtyř větších okruhů. V úvodním okruhu jsou popisovány funkce státu, který bývá nazýván minimálním státem. Dalším okruhem je stát, který bychom mohli nazvat státem investujícím, který rozvíjí určité oblasti jako investici do dalšího společenského a hospodářského rozvoje. Relativně novou funkcí státu je role pečovatelského státu, která přichází až na sklonku 19. století. Do této kategorie můžeme řadit oblasti sociálního zabezpečení a zdravotnictví. Čtvrtý okruh popisuje Stát regulující a dotující , který začal ovlivňovat – ať už přímo prostřednictvím dotací, či nepřímo prostřednictvím legislativy – stále větší okruh činností. Do tohoto okruhu jsme pro potřeby tohoto textu zařadili péči o oblast životního prostředí, zemědělství, bydlení, kultury, tělesné kultury a oblast církví a náboženských společností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.