Ekonomika veřejného sektoru

Title in English Economy of Public sector
Authors

SVOBODA František ŠPALKOVÁ Dagmar ŠPAČEK David BAKOŠ Eduard ŠELEŠOVSKÝ Jan ŠPAČKOVÁ Zuzana ŠTARHOVÁ Iveta SOUKOPOVÁ Jana ŠKARABELOVÁ Simona PAVLÍK Marek

Year of publication 2017
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Předkládaná publikace si klade za cíl poskytnout čtenáři základní orientaci v problematice struktury veřejné správy, jejích funkcí a její ekonomiky. Smyslem učebního textu je nejen popis a vysvětlení současných funkcí státu, jeho organizační struktury a jeho hospodaření, ale také hlubší pochopení toho, jak se stát vyvíjel, jak k současnému stavu dospěl, a co je možné a vhodné měnit. Publikace je členěna do čtyř větších okruhů. V úvodním okruhu jsou popisovány funkce státu, který bývá nazýván minimálním státem. Dalším okruhem je stát, který bychom mohli nazvat státem investujícím, který rozvíjí určité oblasti jako investici do dalšího společenského a hospodářského rozvoje. Relativně novou funkcí státu je role pečovatelského státu, která přichází až na sklonku 19. století. Do této kategorie můžeme řadit oblasti sociálního zabezpečení a zdravotnictví. Čtvrtý okruh popisuje Stát regulující a dotující , který začal ovlivňovat – ať už přímo prostřednictvím dotací, či nepřímo prostřednictvím legislativy – stále větší okruh činností. Do tohoto okruhu jsme pro potřeby tohoto textu zařadili péči o oblast životního prostředí, zemědělství, bydlení, kultury, tělesné kultury a oblast církví a náboženských společností.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.