Ex-post hodnocení regionálních rozvojových projektů

Autoři

HALÁMEK Petr

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník příspěvků/19th International colloquium on regional sciences, Conference proceedings.
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova project evaluation; cost-benefit analysis; ex-post evaluation
Popis Cílem příspěvku je poukázat na problematiku hodnocení projektů financovaných z veřejných výdajových programů pouze na základě ex-ante dat. Příspěvek zejména upozorňuje na rizika spojená s absencí ex-post vykazování parametrů nebo socio-ekonomických dopadů uváděných v analýze nákladů a výnosů nebo studii proveditelnosti. Problém je zkoumán s využitím metody komparace srovnávající výsledky získané na základě ex-ante odhadů vstupních hodnot a výsledků získaných na základě skutečně naměřených hodnot (ex-post výsledky hodnocení). Problematika je ilustrována na příkladu 10 projektů zaměřených na výstavbu cyklostezek podpořených z prostředků ROP Jihovýchod, které vykazují nadhodnocené hodnoty u 7 projektů z desíti s průměrnou odchylkou u nadhodnocených projektů o 65 %.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.