Application of Specialized ICT Tools for Measuring Strategic Performance: Empirical Evidence of Contingency Factors

Název česky Nástroje pro měření strategické výkonnosti: empirická evidence kontingenčních faktorů
Autoři

ŠPIČÁK David ŠIŠKA Ladislav

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova Management Accounting; Information systems; ICT; Strategic Performance Measurement; Business Intelligence
Popis Studie zkoumá asociaci mezi používáním specializovaných ICT nástrojů - jako Business Intelligence - technikami strategického manažerského účetnictví a kontingenčními faktory, např. velikostí společnosti, charakteristikami jejího odbytového trhu apod. Empirická data z českých a slovenských podniků jsou analyzována pomocí Spearmanových pořadových korelačních koeficientů. Analýza ukazuje, že čím větší je společnost, tím pravdpěpodobněji používá specializované ICT nástroje pro měření strategické výkonnosti. Charakteristiky trhu nehrály tak významnou roli. Používání specializovaných ICT nástrojů pro měření strategické výkonnosti je navíc pozitivně korelováno s používáním integrovaných finančních a nefinančních měřítek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.