HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

Logo poskytovatele
Autoři

SLANÝ Antonín ŽÁK Milan FRANC Aleš KVIZDA Martin TOMEŠ Zdeněk PALETA Tomáš VLKOVÁ Veronika MIKULA Štěpán DOLEŽALOVÁ Jitka PUTNA Michal ŠEBEK Václav

Rok publikování 2015
Druh Učebnice
Citace
Popis Hlavním posláním tohoto učebního textu je podat čtenářům ucelený přehled základních teoretických i praktických problémů hospodářské politiky. Je určen pro studenty bakalářského stupně studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, ale i studentům na jiných vysokých školách a univerzitách v ČR. Učební text je rovněž určen i ostatním zájemcům, kteří chtějí pochopit hlavní problémy aplikované hospodářské politiky a mechanismy fungování jednotlivých nástrojů. Po prostudování tohoto textu by měl čtenář vědět, jaké jsou možnosti a rizika hospodářské politiky při řešení konkrétního problému a schopen kvalifikovaně diskutovat o dalším směřování hospodářské politiky. Zároveň si od tohoto textu slibujeme, že čtenář získá a zároveň pochopí základní znalosti a souvislosti národohospodářských procesů a hospodářsko-politického rozhodování. Struktura této učebnice je tvořena desíti kapitolami. První tři kapitoly jsou výkladem teorie a praxe hospodářské politiky. Je v nich vymezen základní rámec tvorby hospodářské politiky, cíle a nástroje a vzájemné vztahy mezi nimi. Ekonomický vývoj po druhé světové válce ukazuje, že hospodářská politika jako systematická činnost státu je realizována v kontextu určitých omezení vnitřních i vnějších. V samostatné kapitole je analyzován vliv politického cyklu na tvorbu hospodářské politiky. Další tři kapitoly charakterizují tři dílčí makroekonomické politiky, a to politiku fiskální, monetární a kurzovou a jejich ekonomické dopady. Následuje politika prorůstová, která se snaží vytvořit podmínky pro dlouhodobý ekonomický růst. V posledním bloku se čtenáři seznámí s hlavními mikroekonomickými politikami, politikou strukturální, politikou ochrany hospodářské soutěže a politikou sociální. Autorský kolektiv se snažil o uživatelsky přívětivý přístup a výklad obohatit o případové studie (boxy), které by měly čtenářům umožnit na příkladech pochopit popisovaný problém, mechanismus fungování určitého nástroje nebo příčiny úspěchu či neúspěchu konkrétní politiky. Boxy jsou dále využívány pro rozšiřující výklad nebo formální odvození. Autoři jednotlivých kapitol uvítají jakékoli připomínky ke svým textům.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.