Regional assessment of the effectiveness of road infrastructure projects

Název česky Regionální hodnocení účelnosti projektů dopravní infrastruktury
Autoři

VITURKA Milan PAŘIL Vilém

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International journal of transport economics
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www
Obor Ekonomie
Klíčová slova transport - investment - effectiveness - assessment - regional development-
Popis Kvalitní silniční síť patří mezi základní faktory společenského rozvoje a tomu odpovídá i závažnost otázky plánování příslušných investic. Tento proces je komplikován řadou nedořešených problémů spojených s hodnocením účelnosti a efektivnosti veřejných investičních projektů. Příspěvek představuje originální metodu multikriteriálního posuzování účelnosti projektů výstavby a rovněž (v tomto směru obvykle opomíjených) projektů rekonstrukce silničních komunikací vycházející z kompaktního souboru strategicky orientovaných kritérií relevance, užitečnosti, integrace, stimulace a udržitelnosti. Její vypovídací schopnost byla verifikována na dvou případových studiích zaměřených na projekty výstavby dálnic a rychlostních silnic (8 projektů) resp. rekonstrukce regionálních silnic (11 projektů) v České republice. V tomto kontextu jsou interpretovány specifika jednotlivých kritérií (s důrazem na inovativní přístupy týkající se např. výpočtu „zpomalovacího“ efektu generovaného špatným stavem vozovek či hodnocení potenciálních dopadů plánovaných investic na regionální kvalitu podnikatelského prostředí) a rovněž výsledky jejich aplikace. Navazující syntéza pak umožnila stanovit významové pořadí projektů, akcentující v případě dálnic a rychlostních silnic vazby na regionální rozvoj a v případě silnic regionálního významu vazby na životní prostředí. Vytvořenou metodu tak lze považovat za užitečný nástroj pro racionální rozhodování o investičních prioritách rozvoje silniční infrastruktury.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.