INTEGRATIVE MODEL FOR EVALUATION OF DEVELOPMENT POTENTIALS OF REGIONS AND ITS APPLICATION ON AN EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC

Název česky Integrativní model hodnocení rozvojového potenciálu a jeho aplikace na příkladě České republiky
Autoři

VITURKA Milan

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj E & M Ekonomie a management
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/7130/EM_04_14_1.pdf?sequence=1
Doi http://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2014-4-001
Obor Ekonomie
Klíčová slova regional development; business environment; innovation potential; human resources; competitiveness
Popis Cílem tohoto článku je představit nový model hodnocení rozvojového potenciálu regionů, včetně metodiky, aplikace a konceptualizace získaných informací. Hlavní komponenty tohoto modelu kvalita podnikatelského prostředí, inovační potenciál firem a využití lidských zdrojů, jsou interpretovány s využitím relevantních faktorů nebo ukazatelů. Model byl aplikován na hodnocení českých regionů - 205 správních obvodů (mikroregionální úroveň) a 14 regionů NUTS 3 (mezoregionální úroveň). Vypovídací schopnost modelu bylo prokázána potvrzením hypotéz předpokladajících silné vztahy mezi kvalitou podnikatelského prostředí a regionálním HDP a počtem obyvatel regionů. Syntéza umožnila definovat hlavní zákonitosti, zhodnotit konkurenční postavení regionů a vytvořit prostorový model ekonomického rozvoje České republiky. Zvláštní pozornost byla věnována unikátní metodě identifikace územních systémů pólů a os rozvoje v návaznosti na hierarchii integračních procesů (s využitím metody profilových interakcí). Následně byly konceptualizovány výsledky z hlediska tvorby regionální politiky pomocí metody scénářů vývoje. To umožňuje flexibilní optimalizaci hlavních priorit a nástrojů regionální politiky (regiony jsou definovány a teritoriálně konkretizovány prostřednictvím flexibilní soustav příslušných opatření). Z teoretického hlediska, byly rozšířeny znalosti o procesech polarizace a integrace jako klíčových projevů uplatňování principů vývojové a hierarchické diferenciace společnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.