Informace o projektu
Udržitelný rozvoj a efektivnost veřejných politik (SDEPP)

Kód projektu
MUNI/A/1644/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Udržitelný rozvoj a plnění jeho cílů je stále více sledovanou kategorií i při realizaci veřejných politik, při kterých je potřeba také vyhodnocovat jejich efektivnost. Vymezení efektivnosti však není úplně jednoduché a často není v literatuře a v praxi pojímáno jednotně na což upozorňuje řada autorů. Faktory efektivnosti jsou sledovanou kategorií u jakékoli veřejné politiky. Výzkumný projekt je zaměřen na hodnocení veřejných politik a poskytovaných veřejných statků a služeb spojených s plněním cílů uržitelného rozvoje. Navazuje na předchozí projekt MUNI/A/1478/2022 Efektivnost veřejné politiky a cíle udržitelného rozvoje, kde studenti rozpracovali řadu témat a tato témata budou dokončovat.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.