Project information
Sustainable development and effectiveness of public policy (SDEPP)

Project Identification
MUNI/A/1644/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Udržitelný rozvoj a plnění jeho cílů je stále více sledovanou kategorií i při realizaci veřejných politik, při kterých je potřeba také vyhodnocovat jejich efektivnost. Vymezení efektivnosti však není úplně jednoduché a často není v literatuře a v praxi pojímáno jednotně na což upozorňuje řada autorů. Faktory efektivnosti jsou sledovanou kategorií u jakékoli veřejné politiky. Výzkumný projekt je zaměřen na hodnocení veřejných politik a poskytovaných veřejných statků a služeb spojených s plněním cílů uržitelného rozvoje. Navazuje na předchozí projekt MUNI/A/1478/2022 Efektivnost veřejné politiky a cíle udržitelného rozvoje, kde studenti rozpracovali řadu témat a tato témata budou dokončovat.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.