Informace o projektu
Příprava projektu: The role of shared micromobility systems in urban sustainability and resilience: New challenges and opportunities (ROMSUR)

Kód projektu
MUNI/ESF-INTER/1018/2022
Období řešení
9/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Předkládaný projekt chce posílit spolupráci s potenciální zahraniční výzkumnicí Dr. Sorath Shah (původem z Pákistánu, nyní působí v Jižní Korei). Připravovaný projekt bude podán do Horizont Evropa podprogram: Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA), kde je ona předkladatelkou.

Projekt bude podán do výzvy s uzávěrkou 14.9.2022.

Vzhledem ke komplikacím, které jsou spojeny se získáním víz a vycestováním pákistánských občanů, nebylo možné dříve dohodnout možnosti setkání. Přesto byl projekt připraven.

Cílem této interní žádosti je získat zdroje, aby bylo zajištěno osobní setkání a možnost do hloubky probrat možnosti spolupráce. Tak aby v případě získání MSCA bylo zajištěno, že realizace proběhne úspěšně.

Dalším cílem je vytvořit strategii dalších možností spolupráce, a to v případě, že by MSCA nebylo získáno (OPJAK, Era post doctoral fellowship a další)

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.