Project information
Příprava projektu: The role of shared micromobility systems in urban sustainability and resilience: New challenges and opportunities (ROMSUR)

Project Identification
MUNI/ESF-INTER/1018/2022
Project Period
9/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předkládaný projekt chce posílit spolupráci s potenciální zahraniční výzkumnicí Dr. Sorath Shah (původem z Pákistánu, nyní působí v Jižní Korei). Připravovaný projekt bude podán do Horizont Evropa podprogram: Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA), kde je ona předkladatelkou.

Projekt bude podán do výzvy s uzávěrkou 14.9.2022.

Vzhledem ke komplikacím, které jsou spojeny se získáním víz a vycestováním pákistánských občanů, nebylo možné dříve dohodnout možnosti setkání. Přesto byl projekt připraven.

Cílem této interní žádosti je získat zdroje, aby bylo zajištěno osobní setkání a možnost do hloubky probrat možnosti spolupráce. Tak aby v případě získání MSCA bylo zajištěno, že realizace proběhne úspěšně.

Dalším cílem je vytvořit strategii dalších možností spolupráce, a to v případě, že by MSCA nebylo získáno (OPJAK, Era post doctoral fellowship a další)

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.