Informace o projektu
Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI)

Logo poskytovatele
Kód projektu
LX22NPO5101
Období řešení
6/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Akademie věd České republiky
Univerzita Karlova v Praze

Cílem projektu SYRI je zvýšení schopnosti výzkumných kapacit reagovat na aktuální trendy a potřeby ve VaVaI v návaznosti na výskyt závažných chorob a dopady rizik s nimi spojenými vytvořením a etablováním národní vědecké autority ve vybrané prioritní oblastí VaVaI, jíž jsou specifické společenskovědní disciplíny cíleně zaměřené na sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik, zahrnujících obdobná rizika pandemií typu covid-19.

V rámci SYRI dojde k vytvoření silného konsorcia tří institucí, na jejichž půdě se realizuje špičkový sociálně vědní výzkum v řadě disciplín (ekonomie, pedagogika, sociologie, psychologie, právní věda, politologie, mediální studia, sociální geografie, veřejné zdraví), jejichž propojení umožní vytváření nového vědění, které bude mít jednak excelentní vědeckou úroveň, jednak bude prakticky využitelné v oblasti fungování veřejné správy, komunikace veřejné správy s veřejností a chování společnosti v situacích zdravotního ohrožení, efektivity zdravotní péče, životního stylu a jiných sociálně-ekonomických determinant zdravotních rizik i obnovy hospodářství po zdravotních či bezpečnostních krizích z hlediska hospodářské politiky, trhu práce a nezaměstnanosti, lidského kapitálu a vzdělávání nebo řešení nárůstu chudoby.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 116


Předchozí 1 4 5 6 7 8 12 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.