Informace o projektu
Modely úvěrového rizika na P2P trzích využívající teorie grafů

Kód projektu
22-35130K
Období řešení
3/2022 - 2/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Zurich University of Applied Sci.

Trh peer-to-peer (P2P) půjček je mladé odvětví s mírnou regulací a zvýšeným úvěrovým rizikem. Navíc je charakteristické větší informační asymetrií, což vede k vyšší míře bankrotů. Tato skutečnost ponechává otevřené dveře značným problémům adverzní selekce a morálního hazardu, které lze snížit pomocí přesných modelů úvěrového rizika. Hlavním cílem výzkumného projektu je navrhnout a empiricky ověřit nové modely úvěrového rizika na P2P trzích využívající teorie grafů. Navrhujeme: i) několik nových technik extrakce informací z dat na bázi teorie grafů, ii) metodiku, která při extrakci informací z dat vede k použití více grafů, a iii) agregaci bootstrapu a vyladění hyper-parametrů vznikajících při extrakci informací použitím teorie grafů. Návrhy budou empiricky testovány pomocí různých datových sad z P2P trhů a několika nejmodernějších ekonometrických metod a metod strojového učení. V souladu s požadavky regulačních a finančních odvětví bude interpretovatelnost modelů testována pomocí metod eXplainable artificial intelligence.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.