Informace o projektu
Forecasting volatility, the role of investor attention and sentiment

Kód projektu
MUNI/A/1102/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Odhad a meranie volatility je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou skúmania finančných trhov. Volatilitu samotnú chápeme ako prejav neistoty na trhu a zohráva kľúčovú rolu pri mnohých finančných rozhodnutiach (najmä pri oceňovaní finančných derivátoch a riadení investičného rizika). Na budúce dianie na trhu má vplyv mnoho faktorov. Zaujímavou otázkou je, či by sme mali pri predikciách trhového rizika zohľadniť aj správanie investorov.
Vďaka technologickému vývoju posledných rokov máme príležitosť pozorovať sentiment a pozornosť investorov v online prostredí, kde hľadajú nové informácie, zdieľajú svoje názory a interagujú - a tak lepšie preskúmať túto otázku.

Hlavným cieľom tohto projektu bude preto navrhnúť a empiricky overiť nové modely na predpovedanie volatility na vybraných trhoch, v ktorých zhodnotíme predikčnú schopnosť ukazovateľov sentimentu a pozornosti investorov. Náš výskum bude zameraný na prognózovanie rizika na viac dní dopredu za použitia najnovších ekonometrických modelov a metód.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.