Informace o projektu
Dopady koronaviru na organizační změny a digitalizaci ve veřejné správě

Kód projektu
GF21-47171L
Období řešení
10/2021 - 9/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Univerza v Ljubljani

Pandemie koronaviru podle literatury již vedla řadu organizací k tomu, aby pro zajištění svého provozu provedly významné změny, přehodnotily své procesy a využily ICT. Téma však bylo dosud zkoumáno hlavně v kontextu soukromého sektoru. Přestože se již začaly zkoumat dopady pandemie na veřejnou správu, dostupná literatura je dosud zaměřena úzce, a to na veřejné finance a národní politiky a opatření přijaté k řešení pandemie. Proto výzkum dosud nedostatečně postihuje organizační změny ve veřejném sektoru.

Nás projekt je motivován nedostatečným výzkum a chybějící teorii k tématu. Má následující cíle:

  • Identifikovat a porovnat organizační změny, které proběhly ve slovinské a české státní správě v důsledku pandemie COVID-19.
  • Vyhodnotit hloubku těchto změn a díky tomu identifikovat případné inovativní trendy ve veřejné správě.
  • Identifikovat v komparativním pohledu lekce, které vývoj přinesl.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.