Project information
Dopady koronaviru na organizační změny a digitalizaci ve veřejné správě

Project Identification
GF21-47171L
Project Period
10/2021 - 9/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
University of Ljubljana

Pandemie koronaviru podle literatury již vedla řadu organizací k tomu, aby pro zajištění svého provozu provedly významné změny, přehodnotily své procesy a využily ICT. Téma však bylo dosud zkoumáno hlavně v kontextu soukromého sektoru. Přestože se již začaly zkoumat dopady pandemie na veřejnou správu, dostupná literatura je dosud zaměřena úzce, a to na veřejné finance a národní politiky a opatření přijaté k řešení pandemie. Proto výzkum dosud nedostatečně postihuje organizační změny ve veřejném sektoru.

Nás projekt je motivován nedostatečným výzkum a chybějící teorii k tématu. Má následující cíle:

  • Identifikovat a porovnat organizační změny, které proběhly ve slovinské a české státní správě v důsledku pandemie COVID-19.
  • Vyhodnotit hloubku těchto změn a díky tomu identifikovat případné inovativní trendy ve veřejné správě.
  • Identifikovat v komparativním pohledu lekce, které vývoj přinesl.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.