Dopady koronaviru na organizační změny a digitalizaci ve veřejné správě

Project Identification
GF21-47171L
Project Period
10/2021 - 9/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
University of Ljubljana

Pandemie koronaviru podle literatury již vedla řadu organizací k tomu, aby pro zajištění svého provozu provedly významné změny, přehodnotily své procesy a využily ICT. Téma však bylo dosud zkoumáno hlavně v kontextu soukromého sektoru. Přestože se již začaly zkoumat dopady pandemie na veřejnou správu, dostupná literatura je dosud zaměřena úzce, a to na veřejné finance a národní politiky a opatření přijaté k řešení pandemie. Proto výzkum dosud nedostatečně postihuje organizační změny ve veřejném sektoru.

Nás projekt je motivován nedostatečným výzkum a chybějící teorii k tématu. Má následující cíle:

  • Identifikovat a porovnat organizační změny, které proběhly ve slovinské a české státní správě v důsledku pandemie COVID-19.
  • Vyhodnotit hloubku těchto změn a díky tomu identifikovat případné inovativní trendy ve veřejné správě.
  • Identifikovat v komparativním pohledu lekce, které vývoj přinesl.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.