Informace o projektu
Význam institucí v transformaci ekonomiky

Kód projektu
MUNI/A/1171/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt specifického výzkumu se věnuje roli institucí v transformaci ekonomiky s využitím poznatků institucionální ekonomie. Institucionální ekonomie má pevné místo v ekonomické teorii. Předmětem debaty nicméně zůstává nejen to, jak institucionální ekonomii využít v kvantitativní analýze, ale i to, co jsou to přesně instituce. Cílem projektu bude proto využít stávajícího stavu poznání v oblasti institucionální ekonomie a najít instituce, které mohou hrát roli v transformaci ekonomiky, popsat tyto instituce pomocí dostupných dat, a následně tyto znalosti využít v kvantitativním zhodnocení role institucí v transformaci ekonomiky. Termín "transformace" je zde přitom chápán volně: jedná se jak o proces přeměny ekonomiky z centrálně plánované na tržní, jak je pojem transformace běžně používán, tak o kontinuální proces dlouhodobých změn v ekonomice. Pozornost bude věnována české ekonomice.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.