Project information
Význam institucí v transformaci ekonomiky

Project Identification
MUNI/A/1171/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt specifického výzkumu se věnuje roli institucí v transformaci ekonomiky s využitím poznatků institucionální ekonomie. Institucionální ekonomie má pevné místo v ekonomické teorii. Předmětem debaty nicméně zůstává nejen to, jak institucionální ekonomii využít v kvantitativní analýze, ale i to, co jsou to přesně instituce. Cílem projektu bude proto využít stávajícího stavu poznání v oblasti institucionální ekonomie a najít instituce, které mohou hrát roli v transformaci ekonomiky, popsat tyto instituce pomocí dostupných dat, a následně tyto znalosti využít v kvantitativním zhodnocení role institucí v transformaci ekonomiky. Termín "transformace" je zde přitom chápán volně: jedná se jak o proces přeměny ekonomiky z centrálně plánované na tržní, jak je pojem transformace běžně používán, tak o kontinuální proces dlouhodobých změn v ekonomice. Pozornost bude věnována české ekonomice.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.