Informace o projektu
Strategie rozvoje obce Mořice

Kód projektu
MUNI/ESF/1759/2020
Období řešení
11/2020 - 7/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Předmětem projektu bude zpracování odborného dokumentu Strategie rozvoje obce Mořice. Součástí projektu bude vyhodnocení předchozí strategie rozvoje, analýza současného stavu obce a dlouhodobých trendů. Dále pak syntéza poznatků a informací vyplývajících z analytické části ústící do swot analýzy. Na základě předchozích částí pak bude připravena návrhová část spolu s implementační. Součástí řešení návrhové části by mělo být i projednání s veřejností a návrh akčního plánu, resp. kontrolního mechanismu realizace strategie v budoucnu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.