Project information
Strategie rozvoje obce Mořice

Project Identification
MUNI/ESF/1759/2020
Project Period
11/2020 - 7/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předmětem projektu bude zpracování odborného dokumentu Strategie rozvoje obce Mořice. Součástí projektu bude vyhodnocení předchozí strategie rozvoje, analýza současného stavu obce a dlouhodobých trendů. Dále pak syntéza poznatků a informací vyplývajících z analytické části ústící do swot analýzy. Na základě předchozích částí pak bude připravena návrhová část spolu s implementační. Součástí řešení návrhové části by mělo být i projednání s veřejností a návrh akčního plánu, resp. kontrolního mechanismu realizace strategie v budoucnu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.