Informace o projektu
Elasticita poptávky v dálkové dopravě

Kód projektu
MUNI/A/1168/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt se zabývá analýzou spotřebitelského rozhodování v prostředí dálkové dopravy. Konkrétním cílem je odhadnout faktory, které stojí za volbou dopravního prostředku jednotlivých cestujících na úseku Brno-Praha a následně zachytit substituční vztahy mezi alternativami. Zvolené prostředí nabízí široké spektrum možností, jak cestovat (např. vlak, autobus, automobil). Současně je úsek unikátní tím, že vlaková doprava ve světě bývá zprostředkována pouze jedním dopravcem, kdežto zde operují České dráhy a RegioJet. Data pro empirický model budou zajištěna dotazníkovým šetřením. Mimo tradiční otázky směřované na cestu a cestující, budou respondenti dotazováni i na volbu dopravních prostředků, které na úseku nefigurují (tzv. "stated preferences" přístup). Poskytnuté odpovědi budou následně analyzovány za pomoci modelu diskrétní volby.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.