Project information
Elasticita poptávky v dálkové dopravě

Project Identification
MUNI/A/1168/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt se zabývá analýzou spotřebitelského rozhodování v prostředí dálkové dopravy. Konkrétním cílem je odhadnout faktory, které stojí za volbou dopravního prostředku jednotlivých cestujících na úseku Brno-Praha a následně zachytit substituční vztahy mezi alternativami. Zvolené prostředí nabízí široké spektrum možností, jak cestovat (např. vlak, autobus, automobil). Současně je úsek unikátní tím, že vlaková doprava ve světě bývá zprostředkována pouze jedním dopravcem, kdežto zde operují České dráhy a RegioJet. Data pro empirický model budou zajištěna dotazníkovým šetřením. Mimo tradiční otázky směřované na cestu a cestující, budou respondenti dotazováni i na volbu dopravních prostředků, které na úseku nefigurují (tzv. "stated preferences" přístup). Poskytnuté odpovědi budou následně analyzovány za pomoci modelu diskrétní volby.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.