Informace o projektu
Zpracování analýzy (projekt plavání Chotěboř) a orientační cenová kalkulace

Kód projektu
0529/2019
Období řešení
6/2019 - 1/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt zpracování analýzy (projekt plavání Chotěboř) a orientační cenová kalkulace se bude sestávat z následujících částí: Modul A (stavebně-technický), jehož cílem A je primárně stanovení pořizovacích nákladů v závislosti na dohodnutých variantách, které budou následně rozpracovány do požadované podrobnosti; cílem modulu B je poskytnout výsledky hodnocení efektivnosti dané investice (v uvedených variantách) standardní metodikou finanční analýzy; modul C (socio-ekonomický) se bude sestávat z realizace dotazníkového šetření ve spolupráci s městem, identifikace spádové oblasti, identifikace demografické struktury obyvatelstva, odvození potenciální poptávky z hlediska počtu cílové populace, identifikace sportovních organizací v předmětném okolí, focus group ve spolupráci s relevantními zaměstnanci městského úřadu a kulatý stůl s občany ve spolupráci s městem k představení variant a související diskuzi.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.