Project information
Zpracování analýzy (projekt plavání Chotěboř) a orientační cenová kalkulace

Project Identification
0529/2019
Project Period
6/2019 - 1/2020
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt zpracování analýzy (projekt plavání Chotěboř) a orientační cenová kalkulace se bude sestávat z následujících částí: Modul A (stavebně-technický), jehož cílem A je primárně stanovení pořizovacích nákladů v závislosti na dohodnutých variantách, které budou následně rozpracovány do požadované podrobnosti; cílem modulu B je poskytnout výsledky hodnocení efektivnosti dané investice (v uvedených variantách) standardní metodikou finanční analýzy; modul C (socio-ekonomický) se bude sestávat z realizace dotazníkového šetření ve spolupráci s městem, identifikace spádové oblasti, identifikace demografické struktury obyvatelstva, odvození potenciální poptávky z hlediska počtu cílové populace, identifikace sportovních organizací v předmětném okolí, focus group ve spolupráci s relevantními zaměstnanci městského úřadu a kulatý stůl s občany ve spolupráci s městem k představení variant a související diskuzi.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.