Informace o projektu
Mezinárodní studentská soutěž MUNISS 2019/2022 a program MUNISS+ (MUNISS 2019/2022)

Kód projektu
MUNISS 2019/2022
Období řešení
10/2019 - 9/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Magistrát města Brno
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně
Vysoké učení technické v Brně
Technische Universität Wien
Slovenská technická univerzita

Hlavním cílem projektu Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019-2022 (dále pouze MUNISS) a návazného programu MUNISS+ je rozvoj spolupráce města Brna s nadanými studenty vysokých škol v Brně a tvorba studií s potenciálem realizace na území města. Cílem je zapojení aktivních studentů do rozvoje města a získání inovativních nápadů pro jeho rozvoj. Do projektu se zapojují studenti MUNI, VUT v Brně a MENDELU v Brně.
Do projektu je nově zařazen program MUNISS+, který má za cíl prohloubit dosavadní spolupráci se studenty i absolventy soutěže MUNISS a spolupracovat s nimi na vypracování dalších odbornějších studií na témata zadaná ze strany odborů Magistrátu města Brna. MUNISS je zařazen mezi projekty akčního plánu Strategie #brno2050, kdy naplňuje hodnotu „Vzdělané univerzitní město“. Projekt také naplňuje cíle a priority Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně, která vznikla v roce 2011 ve spolupráci se všemi vysokými školami v Brně.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.