Mezinárodní studentská soutěž MUNISS 2019/2022 a program MUNISS+ (MUNISS 2019/2022)

Project Identification
MUNISS 2019/2022
Project Period
10/2019 - 9/2023
Investor / Pogramme / Project type
Brno City Municipality
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Brno University of Technology
Technische Universität Wien
Slovenská technická univerzita

Hlavním cílem projektu Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019-2022 (dále pouze MUNISS) a návazného programu MUNISS+ je rozvoj spolupráce města Brna s nadanými studenty vysokých škol v Brně a tvorba studií s potenciálem realizace na území města. Cílem je zapojení aktivních studentů do rozvoje města a získání inovativních nápadů pro jeho rozvoj. Do projektu se zapojují studenti MUNI, VUT v Brně a MENDELU v Brně.
Do projektu je nově zařazen program MUNISS+, který má za cíl prohloubit dosavadní spolupráci se studenty i absolventy soutěže MUNISS a spolupracovat s nimi na vypracování dalších odbornějších studií na témata zadaná ze strany odborů Magistrátu města Brna. MUNISS je zařazen mezi projekty akčního plánu Strategie #brno2050, kdy naplňuje hodnotu „Vzdělané univerzitní město“. Projekt také naplňuje cíle a priority Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně, která vznikla v roce 2011 ve spolupráci se všemi vysokými školami v Brně.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.