Informace o projektu
Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border“ (MOSINVI)

Logo poskytovatele
Kód projektu
NFP304030R566
Období řešení
1/2020 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Cílem projektu bude hledat a implementovat řešení a realizovat aktivity, které skrze posilování meziobecní spolupráce povedou k řešení problému „Invisible border“. Součástí projetku bude posilování kapacit, efektivnosti a kvality veřejné správy v přeshraničních územích na základě vzniklé znalostní platformy stakeholderů klíčových pro rozvoj příslušných regionů a lokalit (univerzity, obce, DSO apod.). Projekt vychází z aplikace přístupu řízení a transferu znalostí a inovací ve veřejné správě s důrazem na posilování potenciálu spolupráce obcí v ČR a SR, která je stále podhodnocená z hlediska jejího využívání. Smyslem projektu je rozvoj spolupráce s institucemi veřejné správy, tvorba partnerství přinášející inovace a rozvoj kapacit, znalostí a schopností pro subjekty veřejné správy.

Tento projekt je podpořen z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (https://www.sk-cz.eu/).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.