Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border“ (MOSINVI)

Investor logo
Project Identification
NFP304030R566
Project Period
1/2020 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Cílem projektu bude hledat a implementovat řešení a realizovat aktivity, které skrze posilování meziobecní spolupráce povedou k řešení problému „Invisible border“. Součástí projetku bude posilování kapacit, efektivnosti a kvality veřejné správy v přeshraničních územích na základě vzniklé znalostní platformy stakeholderů klíčových pro rozvoj příslušných regionů a lokalit (univerzity, obce, DSO apod.). Projekt vychází z aplikace přístupu řízení a transferu znalostí a inovací ve veřejné správě s důrazem na posilování potenciálu spolupráce obcí v ČR a SR, která je stále podhodnocená z hlediska jejího využívání. Smyslem projektu je rozvoj spolupráce s institucemi veřejné správy, tvorba partnerství přinášející inovace a rozvoj kapacit, znalostí a schopností pro subjekty veřejné správy.

Tento projekt je podpořen z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (https://www.sk-cz.eu/).

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.