Project information
Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border“ (MOSINVI)

Investor logo
Project Identification
NFP304030R566
Project Period
1/2020 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Cílem projektu bude hledat a implementovat řešení a realizovat aktivity, které skrze posilování meziobecní spolupráce povedou k řešení problému „Invisible border“. Součástí projetku bude posilování kapacit, efektivnosti a kvality veřejné správy v přeshraničních územích na základě vzniklé znalostní platformy stakeholderů klíčových pro rozvoj příslušných regionů a lokalit (univerzity, obce, DSO apod.). Projekt vychází z aplikace přístupu řízení a transferu znalostí a inovací ve veřejné správě s důrazem na posilování potenciálu spolupráce obcí v ČR a SR, která je stále podhodnocená z hlediska jejího využívání. Smyslem projektu je rozvoj spolupráce s institucemi veřejné správy, tvorba partnerství přinášející inovace a rozvoj kapacit, znalostí a schopností pro subjekty veřejné správy.

Tento projekt je podpořen z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (https://www.sk-cz.eu/).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.