Informace o projektu
Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL01000061
Období řešení
4/2018 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Cílem projektu je stanovená postupů pro hodnocení intenzity vlivů plynoucích ze změněné propojenosti metropolitních center s ostatními centry různých úrovní (regionální a lokální) a periferních (příhraničních i vnitřních) území a hodnocení vlivů Rychlých spojení na pracovní trhy v kontextu ČR i blízkého zahraničí. Výsledky projektu ukáží postupy, jak je možné analyzovat tzv. měkké dopady tzv. tvrdých infrastrukturních projektů. Poznatky budou využity aplikačním garantem jako podklady pro zpracování budoucích studií příležitostí či nákladových analýz (cost-benefit-analysis) pro připravované projekty.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.