Informace o projektu
Města, obce, regiony: management, procesy a interakce v teorii a praxi (MESTOR)

Kód projektu
MUNI/A/0994/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt do značné míry tematicky naváže na předchozí projekt specifického výzkumu (Metropolizační procesy přetvářející tradiční strukturu města: příklad Brněnské metropolitní oblasti), resp. ho prohloubí o další teoretickou, empirickou i aplikační rovinu. V teoretické rovině bude inklinovat k prohloubení teoretické a metodologické platformy pro připravované úpravy a změny ve studijních oborech Katedry regionální ekonomie a správy, zejména při zavádění nového předmětu s pracovním názvem „Management měst a obcí“ – součást obměny vyučovaných předmětů na inovovaném studijním oboru Regionální rozvoj a správa & management. Empirická a aplikační rovina projektu se bude odvíjet od výzkumů a šetření v Brněnské metropolitní oblasti, resp. v Jihomoravském kraji započatých v roce 2017 s reálným výhledem finálních výsledků v roce řešení projektu (2018).
Projekt tak propojí badatelské aktivity vázané na širokou teoretickou a metodologickou základnou ekonomických, společenských kulturních a environmentálních procesů odehrávajících se ve městech a jejich zázemí v podobě odborných studií, publikací i výukového procesu s empirií a aplikací v podobě konkrétních výzkumných aktivit řešitelského týmu a následných implikací a interpretací jejich výsledků.

Publikace

Počet publikací: 26


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.