Differences in Motivation of Food Festivals Visitors - a View from the Czech Republic

Autoři

KRAJÍČKOVÁ Aneta ŠAUER Martin

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geographica Pannonica
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.dgt.uns.ac.rs/pannonica/papers/volume22_3_3.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.5937/gp22-17050
Klíčová slova differences in motivation; food tourism; food festivals; gastronomy motivation; tourism
Přiložené soubory
Popis Gastronomické festivaly jsou jedním z nejrychleji rostoucích segmentů turismu a jejich význam pro destinaci je nepopiratelný. V rámci výzkumů je nicméně kladen důraz na nabídkovou stranu, nikoliv na poptávkovou, a to navzdory tomu, že znalost zákazníka a jeho motivací jsou klíčové pro většinu aspektů realizace a marketingu festivalu. Hlavním tématem tohoto článku jsou tak motivace pro účast na festivalech, které byly získány z dotazníkového šetření a klasifikovány do dimenzí motivací. Dimenze Taste, Experience, Social status, Change, People, Family a Inspiration jsou dány do souvislostí se socioekonomickými charakteristikami účastníků festivalu. V příspěvku jsou porovnány dva festivaly konané v České republice – PivniFest v Plzni a Valtické vinné trhy. Výzkum ukázal především na rozdílné vnímání festivalů z hlediska dimenzí family a experience a vliv vzdělání a rodinného stavu na motivace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.