Informace o projektu
Význam inovací pro ekonomiku regionu (INOEKOREG)

Kód projektu
MUNI/A/1031/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Navrhovaný projekt se tematicky zaměřuje na hodnocení inovační výkonnosti regionů a implementaci regionální inovační politiky. Obě témata spolu úzce souvisí, neboť bez důkladné a vhodně provedené analýzy inovačních charakteristik není možné realizovat úspěšnou inovační politiku. Výzkum vychází především z myšlenek institucionálních teorií regionálního rozvoje, které udávají hlavní výzkumný proud v této oblasti. Danou problematikou se řešitelé – akademičtí pracovníci – dlouhodobě zabývají a projekt tak volně navazuje na předchozí výzkumné úkoly řešené na Katedře regionální ekonomie a správy (KRES). Jedná se zejména o projekty specifického výzkumu (např. MUNI/A/0999/2015, MUNI/A/1244/2014, MUNI/A/0783/2013), ale také o další typy řešených projektů (např. grantový projekt GA402/08/0071). Ve výzkumné oblasti je hlavním cílem projektu dále rozvíjet vlastní metodiku pro hodnocení inovační výkonnosti a analyzovat provádění inovační politiky a nástroje, které využívá. V dalších oblastech si projekt klade za cíl podpořit odborný rozvoj akademických pracovníků, zkvalitnit závěrečné práce a motivovat ke studiu v doktorském programu.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.