Informace o projektu
Inovace předmětů Taxation a Corporate Finance and Financial Analysis

Kód projektu
MUNI/FR/1525/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Zvyšující se požadavky na úroveň profesionální přípravy absolventů vysokých škol v České republice vyvolávají logickou potřebu posilování praktických aspektů vzdělávání v předmětech MPF_ATAX Taxation a MPF_AFAP Corporate Finance and Financial Analysis vyučovaných jako povinné předměty v rámci studijního oboru "Finance". Cílem inovace je harmonizace náplně uvedených předmětů tak, aby byly v souladu se světovými osvědčenými postupy v rámci strategické internacionalizace ve vzdělávání na MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.