Inovace předmětů Taxation a Corporate Finance and Financial Analysis

Project Identification
MUNI/FR/1525/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Zvyšující se požadavky na úroveň profesionální přípravy absolventů vysokých škol v České republice vyvolávají logickou potřebu posilování praktických aspektů vzdělávání v předmětech MPF_ATAX Taxation a MPF_AFAP Corporate Finance and Financial Analysis vyučovaných jako povinné předměty v rámci studijního oboru "Finance". Cílem inovace je harmonizace náplně uvedených předmětů tak, aby byly v souladu se světovými osvědčenými postupy v rámci strategické internacionalizace ve vzdělávání na MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.