Informace o projektu
Rozvoj metod mikrosimulačního modelování v předmětu Metody zkoumání veřejného sektoru (MSM pro MZVS)

Kód projektu
MUNI/FR/1485/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Realizace projektu předpokládá dvě dílčí aktivity:
1) vytvoření matice dat simulujících strukturu a příjmovou situaci české společnosti
2) vytvoření sady syntaxových programů, které umožní (a) hodnotit příjmovou strukturu a dopady aktuálních veřejných politik na českou společnost a (b) metodou mikrosimulačního modelování navrhnout a vyhodnotit alternativní nastavení veřejných politik.
Projekt je v souladu se strategickými cíli 2.4 a 5.3 stanovenými v Dlouhodobém záměru MU pro roky 2016-2020.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.