Rozvoj metod mikrosimulačního modelování v předmětu Metody zkoumání veřejného sektoru (MSM pro MZVS)

Project Identification
MUNI/FR/1485/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Realizace projektu předpokládá dvě dílčí aktivity:
1) vytvoření matice dat simulujících strukturu a příjmovou situaci české společnosti
2) vytvoření sady syntaxových programů, které umožní (a) hodnotit příjmovou strukturu a dopady aktuálních veřejných politik na českou společnost a (b) metodou mikrosimulačního modelování navrhnout a vyhodnotit alternativní nastavení veřejných politik.
Projekt je v souladu se strategickými cíli 2.4 a 5.3 stanovenými v Dlouhodobém záměru MU pro roky 2016-2020.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.