Informace o projektu
Hrozby a výzvy prostředí přetrvávajících nízkých úrokových sazeb pro vývoj a stabilitu finančního systému (FinStabilita)

Kód projektu
MUNI/A/1025/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Hlavním cílem navrženého projektu je zhodnocení vybraných hrozeb a výzev přetrvávajících nízkých úrokových sazeb pro vývoj a stabilitu finančního systému (v podobě změn systémového rizika na bankovním a pojistném trhu, volatility cen finančních aktiv a solventnosti a likvidity finančních institucí). Využití výsledků projektu je předpokládáno v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investování na finančních trzích. Navrhovaný projekt navazuje na výzkumné projekty řešené na katedře financí ESF MU v minulých letech v oblasti finanční stability, oceňování finančních aktiv a vývoje finančních trhů, dále rozvijí dosažené závěry z minulých let a rozšiřuje vědecko-výzkumný záměr zejména o problematiku asset-liability managementu v pojišťovnictví. Ve výzkumu budou použity zejména neparametrické metody ekonometrické analýzy panelových dat, metody analýzy přežití, modelování úrokových měr pomoci stochastických procesů a simulace.

Publikace

Počet publikací: 38


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.