Informace o projektu
Makroekonomická analýza chování ekonomiky a hospodářské politiky pomocí kvantitativních metod

Kód projektu
MUNI/A/1049/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Společným jmenovatelem výzkumných aktivit v rámci tohoto projektu je jeho zaměření na makroekonomickou analýzu chování ekonomiky a hospodářské politiky, a to zejména v kontextu hospodářského cyklu. Dalším společným jmenovatelem je to, že k této analýze budou využívány kvantitativní matematické metody, a to dynamické makroekonomické modely (DSGE, VAR, …) a ekonometrické modely.
Hlavní výzkumné aktivity se budou týkat následujících témat: (i) asymetrie šoků, strukturální rozdíly a synchronizace hospodářského cyklu mezi českou ekonomikou a eurozónou; (ii) analýza strukturálních změn v české ekonomice; (iii) modelování efektů fiskální politiky pomocí VAR modelů; (iv) modelování trhu nemovitostí v DSGE modelech; (v) zero lower bound (ZLB) - restrikce na úrokové sazby; (vi) identifikace politicko-hospodářského cyklu v zemích EU; (vii) faktory ovlivňující konkurenceschopnost a mezinárodní obchod.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.