Total Factor Productivity in Member States of the European Union - The Role of Selected Labour Market Institutions

Název česky Souhrnná faktorová produktivita v členských zemích Evropské unie - Role vybraných institucí trhu práce
Autoři

CHOVANCOVÁ Petra

Rok publikování 2020
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Cílem disertační práce „Souhrnná faktorová produktivita v členských zemích Evropské unie – Role vybraných institucí trhu práce“ je zjistit vliv vybraných institucí trhu práce na vývoj souhrnné faktorové produktivity v členských zemích Evropské unie. Empirická analýza je navržena tak, aby poskytla odpovědi na tři výzkumné otázky, které podrobněji specifikují výzkumný cíl. Jako základní model je odvozena produkční rovnice rozšířená o instituce. Model je následně modifikován třemi způsoby. Výsledky práce poskytují důkaz o důležitosti institucí trhu práce při ovlivňování růstu souhrnné faktorové produktivity napříč četnými specifikacemi a po zohlednění nepřímých kanálů, institucionálních interakcí a rozdílů v technologickém rozvoji mezi členskými státy Evropské unie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.