Informace o projektu
Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska potenciálu pro rozvoj a transfer inovací

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA402/08/0071
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
podnikatelské prostředí, regionální rozvoj, konkurenceschopnost, inovační potenciál, regionální politika

Podstatou navrženého projektu je interaktivní vyhodnocení regionální kvality podnikatelského prostředí cílené na identifikaci odpovídajících potenciálů pro tvorbu a transfer inovací. Získané informace budou návazně syntetizovány v rámci regionálního modelu podpory rozvoje inovací v České republice.


Hodnocení kvality podnikatelského prostředí zahrnuje dvě základní
komponenty:


1. všeobecné podmínky regionů pro rozvoj inovačních aktivit - "externí"
komponenta hodnocení založená na identifikaci hlavních faktorů odrážejících rozvojové preference inovačně orientovaných firem rozvojově nosných odvětví ekonomiky.


2. inovační potenciál firem - "vnitřní" komponentu hodnocení definovaná jako celková míra inovativnosti firem (rozhodující nositelé inovací) lokalizovaných v daném regionu.


Aktuálnost projektu vyplývá z deklarované potřeby perspektivního přechodu České republiky ke znalostní ekonomice. Splnění tohoto cíle nepochybně vyžaduje i odpovídající reformu veřejných politik, kde je akcentován rostoucí význam regionální dimenze, na které dochází k bezprostřední interakci mezi tvůrci a uživateli znalostí.

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.