Informace o projektu
Aktuální ekonomické a institucionální problémy veřejných politik (EKINVERPOL)

Kód projektu
MUNI/A/0902/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt představuje jednu z forem posilování účasti studentů doktorského a magisterského studia na dlouhodobém výzkumném zaměření katedry, kterým je problematika dosahování efektivnosti fungování veřejného sektoru. Výzkum se orientuje na tři základní témata: 1) analýzy a hodnocení veřejných politik, měření jejich efektivnosti a redistribučních dopadů; 2) modernizace fungování veřejné správy (zejména na regionální úrovni), včetně tvorby a realizace nástrojů řízení kvality jakož i finančních a rozpočtových aspektů; 3) zkoumání interakcí mezi veřejným sektorem a nestátním neziskovým sektorem a vytváření podmínek pro rozvoj NNO.
Výběr témat není náhodný. Odráží se v něm pracovištěm dlouhodobě úspěšně uplatňovaný přístup ke zkoumání efektivnosti VS založený na zkoumání tzv. faktorů efektivnosti (Strecková, 1998) jakož i potřeba akademického pracoviště garantujícího přípravu odborníků v oboru veřejná ekonomie a správa zabývat se nejen faktickými nástroji, cíli a dopady (různých) veřejných politik (tedy CO), nýbrž i praktickými aspekty jejich uskutečňování, implementace a řízení (JAK).
Primárním cílem projektu je systematické prohlubování našeho poznání toho, jak čelit obecně známým tendencím k neefektivnosti při fungování veřejného sektoru. Sekundárním cílem, který rovněž nelze opomenout, je zvyšování a kultivace tvůrčího potenciálu pracoviště a zvýšení počtu i kvality jeho publikačních výstupů. Spolupráce akademických pracovníků a studentů doktorského a magisterského studia vede k žádoucímu přenosu potřebných výzkumných zkušeností a dovedností. Díky ní může dojít k nalezení talentů mezi současnými studenty a tím i k rozšíření počtu odborníků zapojených do výzkumu v této oblasti.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.