Partnerské univerzity

Studenti mají možnost se každoročně hlásit na prestižní univerzity na celém světě. Výběr studentů probíhá jak přímo u nás na fakultě, kde máme pro naše studenty rezervována místa na vybraných školách, tak na Centru zahraniční spolupráce, kde je nabídka univerzit širší, ale výběr studentů probíhá na celouniverzitní bázi a "soupeříte" tedy se spolužáky z celé univerzity. Pokud je tedy Vámi vybraná univerzita mezi fakultou nabízenými, hlaste se přímo přes fakultu, budete mít větší šanci na přijetí.

Pro pobyty v podzimním i jarním semestru 2024/2025.

  • 1. kolo - pobyty v ak. roce 2024/2025 (podzimní i jarní semestr) 28. listopadu 2023 – 3. ledna 2024

Přihláška

Podmínky účasti

Přihlásit se můžou studenti ESF, kteří budou mít v době výjezdu ukončeny alespoň dva semestry bakalářského studia. Jednotlivé univerzity však mohou mít různé podmínky přijetí (požadovaný typ studia, průměr, jazykové znalosti), proto si prosím projděte podmínky jednotlivých univerzit.

Přihláška

Přihláška se skládá z:

- přihlašovacího formuláře (pro přístup bude vyžádováno přihlášení pomocí uča ve tvaru učo@muni.cz)

- motivačního dopisu

Přihlásit se můžete až na dvě univerzity, seřazené podle Vašich preferencí. Hlásíte se na jeden semestr.

Přihláška je platná až po zaslání motivačního dopisu na adresu stepanka.lackova@econ.muni.cz

Kritéria pro výběr studentů

Výběr studentů na nabízené stipendijní pobyty proběhne na ESF MU na základě:

  • studijního průměru
  • doložených jazykových znalostí (certifikát, státní zkouška, absolvování jazyka na ESF)
  • motivačního dopisu v jazyce, ve kterém budete studovat na dané univerzitě

Motivační dopis se píše v jazyce, ve kterém budete na zahraniční univerzitě studovat. Jeho obsahem by mělo být zdůvodnění, proč chcete na vybrané zahraniční instituci studovat, jaké předměty tam chcete studovat, jaké pro toto studium máte předpoklady a jaký odborný přínos od tohoto studia očekáváte. Odevzdává se pouze jeden motivační dopis v délce cca 1-2 normostrany, který by měl obsahovat důvody pro výběr všech vybraných univerzit.

Dále bereme při výběrovém řízení v potaz počet předchozích zahraničních studijních pobytů a ročník studia. V nerozhodných případech mají vyšší prioritu studenti, kteří jsou ve vyšším ročníku a během studia ještě neabsolvovali žádný zahraniční studijní pobyt.

 

Jazykové znalosti

Pokud budete studovat v angličtině, je potřeba mít buď certifikát (FCE, CAE, TOEFL, IELTS apod.) dokládající vaše znalosti na úrovni B2-C1, nebo složenou zkoušku z angličtiny na ESF – absolvování kurzu BPJ_JI4A Jazyk I/4.

Pokud nemáte ani jedno z výše uvedeného, je možné se zúčastnit jazykového testování, které organizuje Centrum zahraniční spolupráce a prokázat, že máte znalosti angličtiny na požadované úrovni.

Více informací o jazykovém testování a přihlášení je zde. Pokud byste nestihli termín jazykového testu, je možné se domluvit individuálně na zahraničním oddělení.

V případě ostatních jazyků je možné doklad o znalosti řešit individuálně (certifikát není podmínkou).

Finanční podmínky

Masarykova univerzita ve většině případů poskytuje studentům stipendium  20.000 korun na jeden měsíc studia. Výplata stipendia je však podmíněna schválením Příspěvku na internacionalizaci MŠMT na daný kalendářní rok, takže konkrétní výše stipendia je potvrzena až začátkem kalendářního roku.

V některých případech poskytují finanční granty také zahraniční univerzity. Za takové situace se stipendium Masarykovy univerzity snižuje nebo ruší úplně (viz. informace k jednotlivým univerzitám).

Před odjezdem

Po výběrovém řízení sdělíme jména vybraných uchazečů na Centrum zahraniční spolupráce MU, které má tento program na starost a bude s vámi řešit organizační záležitosti a nominace na partnerské školy.

S námi na fakultě budete v této fázi řešit především Learning agreement. Pro jeho správně vyplnění si projděte následující pokyny.

Learning agreement všem vyjíždějícím studentům podepisuje paní proděkanka pro internacionalizaci Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

 

Uznávání předmětů

Přesný postup kroků, jak požádat o uznání předmětů absolvovaných na zahraničním studijním pobytu, najdete zde.

Žádost o uznání předmětů se podává elektronicky a je zpracována na Zahraničním oddělení ESF. Způsob, jakým bude předmět uznán, se potvrzuje v Learning agreementu.

Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytu studentů ESF MU se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1.9.2011) a Metodickým pokynem ředitelky CZS MU č. 1/2011 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 1.12. 2011). Příslušné dokumenty jsou ke stažení zde.

 

Jan Hromádka, student ESF, studijní pobyt na Deakin University, Melbourne, Austrálie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.